Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ogłoszenie - wnioski o szacowanie szkód

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Kałuszyn suszy rolniczej niniejszym informuję, iż producenci rolni, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mogą składać wnioski o szacowanie szkód w terminie od dnia 24 lipca 2019 roku do dnia 9 sierpnia 2019 roku.Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu www.kaluszyn.pl zakładka aktualności lub w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w pokoju nr 6b.
Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć:
•    wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok 2019;
•    kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.

wniosek

 

 

Dodatkowe informacje