Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Wymiana okien I drzwi w świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach

W dniu 22.07.2019 odbyło się uroczyste spotkanie  kończące  realizację  zadania „Wymiana okien I drzwi w świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach”. 

W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Kałuszyna – Arkadiusz Czyżewski, Ewa Zaremba – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Halina Krupa –Sołtys miejscowości Stare Groszki, Stanisław Jacak – Prezes OSP Nowe Groszki.  


W ramach współpracy Urzędu Miasta w Kałuszynie i Polskich Sieci Elektroenergetycznych wymieniono 22 pary okien i 4 drzwi. Z działań krajowego operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego skorzysta teraz ponad 230 mieszkańców sołectwa.


Zły stan techniczny świetlicy w ostatnich latach utrudniał prowadzenie jej działalności statutowej. Zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, zagrożona była organizacja lokalnych uroczystości, warsztatów edukacyjnych oraz zajęć sportowych. Dzięki zaangażowaniu PSE cykliczne spotkania ponownie powrócą do lokalnej placówki. Poza poprawą walorów estetycznych świetlicy istotnie zmniejszą się koszty ogrzewania budynku, co przełoży się na komfort korzystających z niej mieszkańców.


- Celem działań społecznych PSE jest realizacja inicjatyw rozwijających i podnoszących atrakcyjność regionów, w których jesteśmy. Cieszymy się, że projekt taki jak wzmocnienie infrastruktury publicznej w Kałuszynie, może wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców. Zależy nam na tym, aby wspierać lokalne inicjatywy w gminach, w których realizujemy nasze projekty inwestycyjne – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE S.A.
Udzielone przez PSE wsparcie wpłynie pozytywnie na działalność świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach. Za udzieloną pomoc serdecznie dziękuje – mówi burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski.


PSE zaangażowały się we współpracę z Urzędem Miasta w Kałuszynie w ramach podejmowanych przez operatora systemu przesyłowego działań dobrosąsiedzkich. Na terenie gminy spółka realizuje projekt budowy linii 400 kV łączącej aglomerację warszawską z Siedlcami. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w  północno-wschodniej i centralnej Polsce oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice.

Dodatkowe informacje