Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ogłoszenie w sprawie dodatkowego naboru wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn w 2019 roku

Burmistrz Kałuszyna, informuje o możliwości składania przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej wniosków na zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kałuszyn.

 

Prace zrealizowane będą w 2019 roku po otrzymaniu przez Gminę Kałuszyn dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie. Nieotrzymanie dofinansowania spowoduje automatyczne przesunięcie wniosku na kolejne lata, w których pozyskane zostaną środki na realizację zadania.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu, proszone są o złożenie wniosku* wraz z załącznikami w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1  w terminie do dnia 08.07.2019 r.*druki wniosków można pobrać w pokoju nr 6a lub na stronie internetowej http://umgkaluszyn.bip.org.pl/pliki/umgkaluszyn/wniosek_o_dotacje_-_azbest.doc

Dodatkowe informacje