Dofinansowanie na zbiorniki bezodpływowe.

  • Drukuj

W związku z zamiarem podjęcia przez Gminę Kałuszyn dofinansowania budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,

mieszkańcy którzy nie zgłosili posiadania lub braku posiadania zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni ścieków proszeni są o złożenie zgłoszeń do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1, pokój 6a w terminie do 31 lipca.2019 r. W przypadku nie zgłoszenia przez osoby nie posiadające zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub przydomowych oczyszczalni ścieków w ww. terminie nie będą one mogły być ujęte w programie dofinansowania.

Zgłoszenie powinno odbyć się na druku, który można otrzymać u sołtysa we wsi lub w pokoju 6a w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.

Oświadczenie o braku zbiornika - oczyszczalni.doc

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników.doc