Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Dotacja na zadanie „Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Sinołęka, gm. Kałuszyn – etap II”

W dniu 23.05.2019r. podczas spotkania w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego

reprezentowanym przez Janinę Ewę Orzełowską  Członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Radosława Rybickiego Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  a Gminą Kałuszyn reprezentowaną przez Arkadiusza Czyżewskiego – Burmistrza Kałuszyna przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego – Marii Bugno w przedmiocie dofinansowania dotacją w kwocie 145 000,00 zł realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Sinołęka, gm. Kałuszyn – etap II”.

Przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 453.038,43zł a przyznane dofinansowanie stanowi 32% tej kwoty. W ramach realizacji zadania zostanie wykonane 885m nawierzchni bitumicznej.

Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 31 październik 2019r.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ww. odcinku drogi stanowić będzie zakończenie realizacji remontu drogi w Sinołęce w ramach którego wykonanych zostanie 1710m nawierzchni bitumicznej. Realizacja tego przedsięwzięcia usprawni dojazd do gruntów oraz gospodarstw rolnych dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich.

 

 

Dodatkowe informacje