Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Dofinansowanie na “Utworzenie Klubu Senior+”

W grudniu 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne ogłosiło konkurs w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.Gmina Kałuszyn złożyła wniosek na utworzenie Klubu „Senior+” i otrzymała dofinansowanie w maksymalnej możliwej kwocie 150 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 491 160,23 zł. W ramach realizacji zdania wykonane będą prace remontowo – budowlane oraz zakupione zostanie wyposażenie do Klubu Senior+.
Klub będzie posiadał: pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań wyposażone w stoły i krzesła, kanapę i fotele; pomieszczenie kuchenne, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku; łazienkę i szatnię.

Ponadto placówka będzie posiadała: pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych wyposażone w drabinki, materace oraz inne niezbędne wyposażenie stosowanie do wieku uczestników; pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ ) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Powstanie Klubu „Senior +” pozwoli seniorom na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania na rzecz środowiska lokalnego. Powstanie Klubu ‘Senior+” przyczyni się do zmniejszenia procesu wykluczenia seniorów z życia społecznego i kulturalnego. Przewiduje się iż Klub Senior + rozpocznie swoją działalność w IV kwartale 2019r.

Dodatkowe informacje