Dofinansowanie na zakup książek

  • Drukuj

Gmina Kałuszyn złożyła wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w ramach Programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 realizowany w latach 2016-2020, którego celem jest m.in. 

wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa i otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 12 000,00 na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kałuszynie. Wartość całkowita zadania wynosi  15 000,00, wartość dofinansowania stanowi 80% wartości zadania.